Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt schade aan de opstal. Het woord opstal betekent een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object. Een opstalverzekering is in principe een verzekering op uw huis en alle onderdelen daarvan die niet mee te nemen zijn. Veel banken eisen dat u een opstalverzekering afsluit als u een hypotheek bij hen neemt.

De meeste opstalverzekeringen dekken standaard schade aan uw huis door brand, blikseminslag, storm-, water- of hagelschade. Ook de schade de u moet maken om bijvoorbeeld een lek op te sporen (bijvoorbeeld het wegbreken van een plafond) wordt vergoed.

Het is belangrijk om te weten dat bijgebouwen niet automatisch meeverzekerd zijn bij een opstalverzekering. Het is handig om deze bij het afsluiten van een verzekering te melden en mee te laten nemen in de premieberekening. Op deze manier voorkomt u dat u voor een verrassing komt te staan als bijvoorbeeld uw schuur afbrandt. Net als bij een inboedelverzekering wordt er ook bij een opstalverzekering gebruik gemaakt van een rekenmodule en is er meestal een garantie tegen onderverzekering. De premie is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huis.

Sommige opstalverzekeringen gaan ervan uit dat de fundering intact blijft bij schade. De fundering kan in dat geval aanvullend worden meeverzekerd. Ook schade aan ruiten is mee te verzekeren met een glasverzekering.